کاربر جدید هستید؟
بیشتر بخوانید...

کتاب نبردمن

هیتلر این کتاب را با شرح دوران کودکی و جوانی خودش در وین آغاز کرده و پس از آن به تحلیل سرگذشت کشور آلمان در جنگ جهانی اول و دلایل و عوامل شکست آنها در جنگ را مورد بحث قرار داده. که محوریت این عوامل توطئه ها و دسیسه های کمونیست ها و یهودیان آلمانی می داند.

خرید نسخه های بیشتر:
85000 تومان

کتاب نبردمن برا علاقمندان به کتاب های تاریخی

کتاب نبردمن  به قلم ادولف هیتلر است وی در کتابش می گوید :شاید خواست خداوند اين بود که من در بیستم آوریل سال 1889 در شهر کوچک و زیبای سرحدی برآئونائو اَم این  بین دو کشور آلمان و اتریش به دنیا بیایم زیرا همبستگی این دو کشور از آرزوهای دیرینه هر فرد آلمانی بود. ما هرگز خواستار آن نیودیم که آلمان و اتریش از لحاظ  اقتصادی با هم یکی شوند جنبه های مالی در نظر ما اهمیت زیاد نداشت ولی آرزوی دیرینه ما این بود تا روزی که دو کشور آلمان و اتریش با هم متحد نشوند ملت آلمان نمیتواند استقلال سیاسی خود را حفظ کند. اين ایده آل مانند آیین بود که می خواستیم فرزندان آلمانی درکانون خانوادگی خود جمم شوند.اگر روزی رایش بتواند بر تمام خاک آلمانی نشین حکومت کند دنیای سعادت و نیک بختی او از آن روز آغاز خواهد شد و در صورتی که قادر به تهیه مواد خام و امور تغذیه مردم خود نباشد نانون زندگی این حق را به او خواهد داد که از زمین بیگانگان برای تأمین معاش خود استفاده کند و در آن وقت کشاورزی جای جنگ را خواهد گرفت واشک های قربانیان زمین های حاصلخیز جهان را آبیاری خواهد کرد.این آرزوی دیرین هر فرد آلمانی است. تا جائی که تاریخ نشان میدهد اين نقطه سرجدي که زادگاه من به شمار میآید شاهد پیکارها و خونریزیهای دامنه دار پرده جراتان بپرومندی را به خاک نشانده و درهمه وقت با این که یک شهراتریشی بوده جوانان و سرسپردگان این خاک حاضر نشدهاند در برابر قدرت بیگانگان تسلیم شوتد.پدرم هم مانند من در اين دهکده سرحدی به دتیا آمد. ار یکبی از کارمندان کرچک و بااحساس بود و مادرم نیز با همان احساس پاک فرزندان خود را پرورش داد البته این خاطرات تعلق به زمان خیلی دور دارد زیرا پدرم بعد از چندی با یک شغل بسیار ناچیزدر شهر دیگری به نام «پاسو» که چندان ازاين نقطه فاصله نداشت و جزء متصرفات آلیمان برد مهاچرت کرد.اما معلوم است که سرنوشت یک کارمند جبزء گمرک همیشه به یک جال نمی ماند و چندی بمد به شهر (لینز) برگشت و تقریباً دوران بازنشستگی خوه را در آن جا گذراند. برای این پیرمرد زحمتکش چنین وضمي استراجت و آسایش کامل به شیمار تمی آمد.زندگی پدرم ازکجا آغاز شد؟ ار قرزند یک زارع خرده مالک بود و ناچار ش در ابتدای جوانی تخانه پدری را ترک کند. در سن سیزده سالگی برای تأمین امرار مماش خود. تاچار گردید که از کبانون نماتوادگی خارج شود.با این که دهقانان ممجل به او اصرار می کردند تا در نزد پدرش بماند اما او برای تهیه یک شغل و حرفه مناسب به وین رفت.


  • سال انتشار: 1398
  • شابک: 9786008951
  • عنوان: کتاب نبردمن
  • نویسنده: آدولف هیتلر
  • ناشر: انتشارات آتیسا
کتاب های مشابه
شابک
  • 9786008951