کاربر جدید هستید؟
بیشتر بخوانید...

کتاب چشم دل بگشا

اگر بخواهید در زندگی به زور کسی یا چیزی را بدست بیاورید، نشانه ی آن است که آن شخص یا آن چیز موهبت شما نیست. آنچه را که به زور به چنگ آورید، برای نگاه داشتن اش نیز باید بجنگید.

خرید نسخه های بیشتر:
22000 تومان

کتاب چشم دل بگشا برای علاقمندان به کتاب های روانشناسی

کتاب چشم دل بگشا نوشته کاترین پاندر است وی این کتاب را در مورد مواجهه با توانگری و زندگی افرادی که از راه توانگری به موفقیت دست پیدا کرده اند نوشته است. در مقدمه کتاب به افراد توانمندی اشاره شده که بااستفاده از تعالیم پاندر و تمرین اندیشه توانگرانه به موفقیت و توانگری بی‌نظیر دست یافته‌اند. شما نیز برای رسیدن به توانگری و اهداف ناممکن خود با کاترین پاندر دست یابید. این کتاب برای بیدارکردن «اقتدار ناشی از توانگرانه اندیشیدن» قاعده‌ای بس ساده دارد.توانگری و فراوانی، پایه و اساس ذهنی و معنوی دارد. توانگری راستین، آرامش و تندرستی را نیز در بر می گیرد.با رها کردن یا سپردن بار، این مجال را به خود می دهید که در آرامش، سایر امکانات و راه حلها را ببینید.از استدلال و تقلا دست می کشید، تا از طریق تجسم خلاق به خواسته ها و ثمرات دلخواهتان برسید. با تکرار عبارتهای تاکیدی، موانع درونی خود را از میان بر می دارید، تا راه دریافت آن فراوانی را که پیشاپیش برای شما مهیا شده است بگشایید...هر گاه دریابید که درست در بحبوحه تنگدستی ، امکان توانگری هست چشم دلتان را بروی توانگری گشوده اید . میزان آرامش و تندرستی و فراوانی برکت و نعمت در زندگی و جهانتان ، میزان توانگری شما را نشان می دهد .توانگری یعنی آرامش ذهن ، یعنی هماهنگی ، یعنی تندرستی ، یعنی فراوانی مال و …. یکی از راههای مهم گشودن چشم دل به روی توانگری ، گشودن سنجیده و آگاهانه ذهن به روی این آرمان است که پول ، معنوی است و بخشی از میراث معنوی انسان .چرا باید چشم دل را بگشاییم؟نیروهای مولد توانگری نیروهای ذهنی ومعنوی هستند برای پیکار ذهنی و معنوی با فقر نخستین کاری که باید کرد گشودن چشم دل است .از عزل خدا آدمی را غنی آفرید و آنگاه انسانی معنوی خلق کرد و بر او فراوانی قرار داد تا بر همه چیز تسلط یابد برای گشودن چشم دل همواره تکرار کنید « من فرزند دولتمند پدری مهربانم پس دل و جراتش را دارم که همواره توانگر باشم .»این آرمان که خدا تنها منشأ توانگری آدمی است و توانگری پایه واساس معنوی داردآرمانی عملی است .


  • سال انتشار: 1398
  • شابک: 9786226199087
  • عنوان: کتاب چشم دل بگشا
  • نویسنده: کاترین پاندر
  • ناشر: انتشارات باران خرد
کتاب های مشابه
شابک
  • 9786226199087