کاربر جدید هستید؟
بیشتر بخوانید...

عرفان و فلسفه

نمایش دادن همه 3 نتیجه

خرید کتاب درآمدی کوتاه برفلسفه ذهن
36100 تومان

خرید کتاب درآمدی کوتاه برفلسفه ذهن برای علاقمندان به کتاب های فلسفی خرید کتاب درآمدی کوتاه برفلسفه ذهن نو...

خرید نسخه های بیشتر:
36100 تومان

خرید کتاب درآمدی کوتاه برفلسفه ذهن برای علاقمندان به کتاب های فلسفی خرید کتاب درآمدی کوتاه برفلسفه ذهن نوشته نیل کمبل این کتاب یکی از عمیق ترین مشکلات فلسفه یعنی ماهیت ذهن و ارتباط آن با بدن را مورد بحث قرار می دهد. مقدمه مختصری از فلسفه ذهن را برای شما بیان میکند. مقدمه ای را که به ...

خرید نسخه های بیشتر:
کتاب ايدئاليسم
22800 تومان

کتاب ايدئاليسم برای علاقمندان به کتاب های فلسفی کتاب ايدئاليسم ، نوشته پل گایر کتابی فلسفی است که می توان آنرا به ع...

خرید نسخه های بیشتر:
22800 تومان

کتاب ايدئاليسم برای علاقمندان به کتاب های فلسفی کتاب ايدئاليسم ، نوشته پل گایر کتابی فلسفی است که می توان آنرا به عنوان جنبشی که عمدتاً در قرن هجدهم و نوزدهم اتفاق افتاده است مورد بحث قرار داد. گرچه این کتاب پیش بینی برخی از جنبه های فلسفه قرن هفدهم است. این بررسی رابطه بین آرمان گرا...

خرید نسخه های بیشتر:
کتاب شوپنهاور
26600 تومان

کتاب شوپنهاور برای علاقمندان به کتاب های فلسفی کتاب شوپنهاور نوشته   است.شوپنهاور فیلسوف معروف روپایی است که نگ...

خرید نسخه های بیشتر:

زندگی یک بار است_ مقصودم باری است که باید برای رفع حوائج به دوش کشید. وقتی این وظیفه به انجام رسید تازه سروکله ی وظيفه دوم پیدا میشود، یعنی دفع ملالت، که همچون بازِ شکاری بالای سرمان پرواز میکند و برای حمله به آنجا که زندگی ای از نیاز تهی است مهیا میشود. اولین وظیفه گرفتن حق خود از زندگی است، و دومین رفع کسالت و آفت فراغت از نیاز است؛ زیرا در غیر این صورت کسالت خود باری می‌شود بر زندگی. (شوپنهاور)

26600 تومان

کتاب شوپنهاور برای علاقمندان به کتاب های فلسفی کتاب شوپنهاور نوشته   است.شوپنهاور فیلسوف معروف روپایی است که نگاهش به فلسفه نگاهی متفاوت است.اگر فلسفه طبق گفته افلاطون دارویی باشد که از تصورات یک فیلسوف به ذهن خواننده تزریق می شود ،شوپنهاور یک نوع خاص از این دارو را به مخاطبانش تزر...

خرید نسخه های بیشتر:

نمایش دادن همه 3 نتیجه